O nás

Naše firma byla založena v roce 1991 pod původním názvem Autotransport. V roce 2001 byla přejmenována z důvodu upřesnění pracovního zaměření pod novým názvem AUTOJEŘÁBY - ŠPICAR.

Již od počátku svého vzniku se naše firma snaží dynamicky rozvíjet a uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Klade důraz na slušné jednání a dodržování termínů, včetně všech požadavků stanovených objednavatelem.

V dnešní době se také zabýváme:

  • dopravními stavbami - dálnic, silnic, parkovišt
  • inženýskými stavbami - kanalizace, voda, elekřina
  • vodními stavbami - břehy, čištění koryt, odbahnění
  • montáži ocelových konstrukcí - včetně opláštění a montáže světlíků
  • demolicí staveb - průmyslových, rodinných

Hlavní naší náplní však stále zůstává pronájem automechanismů a zemních strojů s kvalifikovanou posádkou. Disponujeme více jak 30-ti stroji různých světových výrobců. Autopark stále rozšiřujeme a snažíme se ho stále obměnovat v nejkratší možné periodě.

Do budoucna chceme stále zůstat rodinnou firmou, která dokáže přečkat dobré i zlé časy navzdory všem krizím. Snažíme se zkvalitňovat naše služby ve vztahu k zákazníkům a rychle reagovat na jakoukoli nabídku. Vždy bude připraven náš team schopných lidí, kteří udělají vše pro spokojenost našeho zákazníka.